YEDİRENK AKADEMİ: ‘’Uluslar arası Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları’’.

Yedirenk Akademi de ‘’Uluslar arası Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları’’ anlatıldı.

Dünya coğrafyasında siyasal sınırlar tanımayan konu sağlıktır. Herhangi bir ülkede bir hastalık salgını komşu ülkelere ve hatta ulaşımın hızlı olduğu dünyamızda, daha uzak ülkelere gider. Sınır tanımaz. Bu nedenler Uluslar arası Doktorların genel dünya sağlık sorunları ile ilgilenmeleri zorunluluğu ortaya çıkar.

”Uluslar arası Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu Sunumu gerçekleştiren AID Uluslar arası Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Mevlit Yurtseven hocamıza Yedirenk Akademi Plaketini Dernek Başkanımız Mehmet Ali Akpınar takdim ettiler.

Akademiden Notlar ;

Sağlık sorunları soysal, ekonomik ve askeri faktörlerin bir etkisi olarak günümüzde yaygın bir şekilde önümüze çıkmaktadır.

Dünya İnsani yardım sıralamasında BM unsurlarının yeterli olmadığı bir gerçek önümüzde durmaktadır. Rusya vb ülkelerde Alkolizm, Avrupa vb ülkelerde ise Obezite sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Yaşam süresi yoksulluğun göstergesi olarak yansımaktadır. 40 lı yaşlardaki insan ölümlerinin çoğunlukta olduğu yerler yoksulluğun baş gösterdiği akabinde sağlık sorunlarının hızla büyüyüp oraya çıkmasına neden olmaktadır. Temiz, kullanılabilir su kaynakların kullanılamaması, güvenli gıdaların olmaması, yetersiz beslenme, hijyenik ortamların yeterli olmaması, önlenebilir ölümlerin çoğalması, doğumdan kaynaklanan, çocuk hastalıkları, salgın hastalıklar, savaşlar vb problemler sağlık sorunlarının başında gelmektedir.

Dünya ya göz gezdirdiğimizde en zengin ülkelerde kişi başına gelir 150 doları tekabül etmekte, en fakir ülkelerde kişi başına gelir 3 doları göstermektedir. Yoksulluğun olduğu yerlerde gizli bir zenginlik görülmektedir. Bu zenginlik birilerin tekelinde olan yolsuzluğu ifade etmektedir. Bu sorunların ortadan kalkması öncelikli olarak güçlü bir siyasi irade vb organların işleyişi ile ortadan kaldırılıp sağlık sorunlarına etki etmesi gerekmektedir.

Uluslar arası sorunların doğal olarak sağlık sorunlara yansıdığını görmekteyiz. Bunların giderilmesi için insan kaynaklarını göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Nitelikli her alanda insanlar yetiştirilmesi, bilgi ve tecrübe aktarımı sorunların hafifletilmesi ve ortadan kaldırılması için yapılacak öncelikli çözümlerdendir.

Yorum yapın